Dorada

Sparus aurata

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ŻÓŁTE - Zastanów się!

FAO27: Zatoka Biskajska wędy
FAO 37: Morze Śródziemne wędy, pułapki

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

FAO 27: Zatoka Biskajska sieci skrzelowe, włoki denne
FAO 37: Morze Śródziemne sieci trójścienne, włoki denne

Doradę najczęściej spotkamy przy dnie piaszczystym lub porośniętym trawą morską. Zazwyczaj przebywa na głębokościach nie większych niż 30 metrów. Dorosłe osobniki potrafią dotrzeć  nawet na 150 metrów w głąb toni wodnej.

Wiosną dorada przemieszcza się w kierunku słonawych wód przybrzeżnych, w okolice ujść rzek oraz lagun. Żywi się mięczakami.

WYSTĘPOWANIE
Dorada  występuje w Morzu Śródziemnym oraz pasie wód przybrzeżnych środkowej części Oceanu Atlantyckiego.

STAN
Większość stad dziko żyjącej dorady w Morzu Śródziemnym jest przełowiona. Dotychczas nie podjęto stanowczych działań w celu ich odbudowy. Hodowle prowadzone są w otwartych klatkach, co negatywnie wpływa na środowisko naturalne.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót