Flądra / Stornia

Platichthys flesus

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ŻÓŁTE - Zastanów się!

Skagerrak, M. Bałtyckie włoki, sieci skrzelowe

Stornia, sprzedawana często pod nazwą flądra, najczęściej żyje w wodach słonawych i ujściach rzek.

Flądra zamieszkuje muliste i piaszczyste, miękkie dna. Spotkać ją można zarówno w wodach przybrzeżnych, jak i w stumetrowych głębinach. Flądra aktywna jest w nocy, a w dzień leży zakopana w dnie. Żywi się małymi skorupiakami, wieloszczetami i mięczakami. Zimą prawie całkowicie przestaje się odżywiać i migruje do głębszych, bardziej słonych wód.

WYSTĘPOWANIE
Wzdłuż wybrzeży całej Europy aż do Morza Barentsa i Morza Białego, w całym Bałtyku, szczególnie często w okolicach ujść rzek.

STAN
Ukierunkowane połowy flądry w Bałtyku prowadzone są na niewielką skalę. Trafia ona do sieci również jako przyłów podczas połowów innych gatunków takich jak np. dorsz. Niestety, trudno określić skalę niezamierzonych połowów, a co za tym idzie wielkość populacji flądry.

CZY WIESZ, ŻE?

  • Większość fląder jest prawostronna – w momencie przeobrażenia większość fląder kładzie się na lewym boku, a ich lewe oko wędruje na prawą stronę. Tylko 30% osobników jest lewostronna.
  • W miejscach gdzie flądra i gładzica odbywają tarło wspólnie, gatunki te często krzyżują się, tworząc hybrydy.

Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót