Homar europejski

Homarus gammarus

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

FAO 27: wszystkie podobszary wszystkie narzędzia połowowe

Homar jest niezwykle silnym skorupiakiem. Każde z jego dwojga szczypiec ma inne zastosowanie – jedno służy do kruszenia muszli, drugie – bardziej precyzyjne – jest swego rodzaju scyzorykiem. Ciało homara przybiera podczas gotowania czerwony kolor.

Homar może być zarówno prawo jak i „leworęczny”. Żyje na kamienistym dnie w płytkich wodach, gdzie w ciągu dnia może znaleźć kryjówkę. Żeruje głównie nocą. Żywi się wszystkimi występującymi na dnie organizmami: małżami, ślimakami, jeżowcami. W ciągu lata objęty jest ochroną, ponieważ odbywa wtedy tarło.

WYSTĘPOWANIE
Wybrzeża całej Europy, z wyjątkiem Bałtyku i wybrzeża Islandii.

STAN
Brak jest dokładnych informacji na temat stanu populacji homara. Większość eksploatowanych stad jest przełowiona.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót