Karp

Cyprinus carpio

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ZIELONE - Najlepszy wybór!

FAO 05: hodowle europejskie

Karp jest jedną z najważniejszych ryb hodowlanych w Polsce.

Karp występuje w polskich jeziorach i rzekach, nie jest to jednak jego naturalne środowisko – został tam wprowadzony sztucznie lub uciekł z hodowli. W środowisku naturalnym w Polsce karp nie rozmnaża się. Spowodowane jest to zbyt niską temperaturą wody. Przez wędkarzy karp jest uważany za rybę waleczną i przebiegłą. Według szacunków na świecie odławia się ok. 200 tys. ton karpia rocznie.

WYSTĘPOWANIE
W naturze w zlewiskach Morza Czarnego, Kaspijskiego i Aralskiego. Liczne odmiany hodowlane są rozpowszechnione zarówno w hodowli, jak i w naturze niemal na całym świecie.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót