Limanda żółtopłetwa

Limanda aspera

© WWF/ KLEX

Limanda należy do rodziny ryb flądrowatych. Żyje przy dnie, gdzie dzięki spłaszczonemu ciału ma szansę ukryć się przed czyhającymi na nią drapieżnikami.

Największe osobniki dorastają do 50 cm długości. Do rozrodu przystępują jednak już przy 24 cm długości. Limanda żywi się głównie mięczakami i innymi organizmami występującymi przy dnie.

WYSTĘPOWANIE
Limanda żółtopłetwa występuje w północnej części Oceanu Spokojnego.

STAN
Stada limandy są intensywnie eksploatowane. Podczas jej połowów do sieci trafiają także inne gatunki, które, często martwe, wyrzuca się z powrotem do wody. Dodatkowo metoda połowu – tj. trałowanie denne – niszczy cenne siedliska występujące na dnie morza.

Zalecenia: czerwone światło

Nie kupuj limandy – jej stada są nadmiernie eksploatowane, a metody połowów wpływają negatywnie na podwodne ekosystemy.