Makrela atlantycka

Scomber scombrus

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ŻÓŁTE - Zastanów się!

FAO 27: wszystkie podobszary włoki, sieci skrzelowe, okrężnice

Makrela to wytrwały i szybki pływak. Żyje w otwartych wodach, gdzie pływając blisko powierzchni poszukuje pokarmu. Żywi się skorupiakami i drobnymi rybami, np. śledziami.

Makrele żyją w ławicach. Podczas polowań wszystkie osobniki w ławicy poruszają się synchronicznie w tym samym kierunku. Ze względu na brak pęcherza pławnego gatunek ten jest znakomitym nurkiem – z łatwością przemieszcza się pomiędzy powierzchnią i dnem. Zimy makrele spędzają przy dnie na głębokości 150-200 metrów. Dojrzewają płciowo w wieku 3-4 lat i osiągają wtedy długość około 30 cm. Żyją do 20 lat.

WYSTĘPOWANIE
Od Morza Północnego aż do Morza Śródziemnego, Morze Czarne, południowo-zachodni Bałtyk, okolice Islandii i Nowej Fundlandii.

STAN
Eksploatowane komercyjnie w wodach europejskich stada makreli znajdują się obecnie na stabilnym poziomie. Ilość łowionych każdego roku ryb ustalana jest zgodnie z doradztwem naukowym. W efekcie wdrożenia planów zarządzania ograniczono również proceder nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. 

CZY WIESZ, ŻE?

Makrele potrafią przemieszczać się w ogromnych ławicach dochodzących do 100 metrów wysokości i 100 metrów szerokości.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót