Okoń morski / labraks

Dicentrarchus labrax

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ŻÓŁTE - Zastanów się!

M. Północne, M. Irlandzkie, Zatoka Biskajska, wody Portugalii haki i liny

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

FAO 27: wszystkie podobszary sieci stawne/skrzelowe, takle, sznury, włoki, niewody
hodowle śródziemnomorskie

Okoń morski lub labraks jest niezwykle cenioną rybą, stąd też hodowany jest na bardzo dużą skalę praktycznie we wszystkich krajach regionu Morza Śródziemnego.

Dzik labraks zasiedla głównie wody słone, ale może też występować w ujściach rzek. Toleruje szeroki zakres temperatur: od 2 do 28 C oraz zasolenia, co sprawia, że czasami podejmują wędrówki w górę rzek. Jako drapieżnik labraks żywi się głównie małymi rybami, krewetkami oraz mątwami.

Hodowle labraksa prowadzone są zarówno w sposób ekstensywny jak i intensywny. Ekstensywna hodowla tego gatunku polega na sztucznym zamykaniu lagun, w których nastąpił wylęg labraksa. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów ryby są wyławiane. W systemach intensywnych ryba hodowana jest od stadium narybku w specjalnych sadzach morskich, w których, dzięki zastosowaniu odpowiednich pasz, osiąga odpowiednie rozmiary i parametry w stosunkowo krótkim czasie.

Występowanie:

Labraks występuje w Morzu Śródziemnym, Północnym Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym i Morzu Czarnym. Labraksa można też spotkać w Bałtyku.

Jest również hodowany w specjalnych sadzach morskich w Grecji, we Włoszech, Turcji, Hiszpanii, Francji i Chorwacji oraz innych krajach regionu Morza Śródziemnego. 


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót