Panga

Pangasianodon hypophthalmus / Pangasius bocourti

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

hodowle azjatyckie (kraj pochodzenia: Wietnam)

Panga jest słodkowodnym, tropikalnym gatunkiem ryby. Jej dużym walorem są stosunkowo małe wymagania hodowlane. W Polsce jest popularna, zarówno w sklepach, jak i w restauracjach. Ze względów marketingowych, mianem pangi określane  są także inne azjatyckie gatunki ryb.

W handlu nazwą „panga” określa się np. morski gatunek Megalaspis cordyla, sprowadzanego z wietnamskich hodowli suma cekinowego (Pangasius hypophtalmus) oraz suma afrykańskiego (Clarias gariepinus).

WYSTĘPOWANIE
W naturze w delcie Mekongu w południowo – wschodniej Azji. Hodowana w stawach lub w specjalnych klatkach umieszczonych w nurcie rzek w wielu rejonach Azji.

STAN
Nie ma dokładnych danych naukowych na temat stanu zasobów pangi w naturze. Przyjmuje się jednak, że są one niskie. W przeszłości sposób zarządzania hodowlami pangi powodował ogromne straty dla środowiska. Obecnie, dzięki działaniom na rzecz spełnienia zasad odpowiedzialnej, przyjaznej środowisku hodowli prowadzonej zgodnie z opracowanymi we współpracy z WWF standardami ASC, negatywne oddziaływanie hodowli pangii na środowisko jest sukcesywnie ograniczane.

* Hodowla w trakcie zmian – na drodze do certyfikacji.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót