Sum

Clarias gariepinus / Silurus glanis

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ZIELONE - Najlepszy wybór!

Sum afrykański (Clarias gariepinus) – hodowle: Niemcy i Holandia
Sum pospolity (Silurus glanis) – hodowle: Polska

Sum pospolity (Silurus glanis) oraz sum afrykański (Clarias gariepinus) to dwaj przedstawiciele słodkowodnych gatunków ryb z rzędu sumokształtnych. Oba gatunki są hodowane w Europie, między innymi w Polsce, Niemczech i Holandii.

Sum pospolity występuje głównie w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych. Na próżno szukać go w jeziorach, w przeciwieństwie do suma afrykańskiego, który wybiera także te zbiorniki. Co więcej ten ostatni często występuje w zbiornikach okresowo wysychających, w których może przetrwać dzięki rozwiniętym organom umożliwiającym mu wymianę gazową bezpośrednio z powietrza. Sum pospolity dorasta do 2 metrów długości i jest jedną z największych ryb słodkowodnych Europy. Oba gatunki są drapieżne i żywią się między innymi gatunkami ryb.

Oba gatunki hodowane są w różnego typu systemach: od tradycyjnych stawów, przez sztuczne zbiorniki, po nowoczesne systemy recyrkulacji.

Występowanie:

Sum pospolity występuje w wodach zlewiska Morza Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego. Jako gatunek introdukowany występuje także w wodach Francji, Włoch i na Półwyspie Iberyjskim.
Sum afrykański występuje w Afryce oraz azjatyckiej części zlewiska Mora Śródziemnego. Introdukowany w krajach Afryki, Europy i Azji.
Oba gatunki są hodowane w Europie, między innymi w Polsce, Niemczech i Holandii.


Ilustracja: © Michał Kleczkowski / WWF Polska Powrót