Tilapia

Oreochromis spp.

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło ZIELONE - Najlepszy wybór!

hodowle europejskie

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

hodowle inne niż europejskie: Indonezja, Chiny, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Ameryka Płd.

Tilapia jest drugim pod względem wielkości produkcji hodowlanym gatunkiem ryb na świecie. Dostępna w Europie tilapia pochodzi głównie z hodowli w Indonezji i Hondurasie.

W przeszłości praktyki związane z hodowlą tilapii powodowały ogromne straty dla środowiska. Środki chemiczne, nieczystości odprowadzane bezpośrednio do wody, choroby i ucieczki ryb powodowały silny, negatywny wpływ na środowisko. Obecnie dzięki stopniowemu wprowadzaniu standardów certyfikacji ASC , hodowle tilapii w Indonezji i Hondurasie mają szansę stać się przyjazne dla środowiska.

WYSTĘPOWANIE
W naturze tilapia występuje głównie w Afryce – od Egiptu poprzez środkową Afrykę po Gambię. Hodowle tilapii prowadzone są miedzy innymi w Indonezji I Hondurasie.


STAN
Obecnie, dzięki działaniom na rzecz spełnienia zasad odpowiedzialnej, przyjaznej środowisku hodowli prowadzonym zgodnie z opracowanymi we współpracy z WWF standardami ASC negatywne oddziaływanie związane z produkcją tego gatunku jest sukcesywnie ograniczane.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót