Tilapia **
Oreochromis spp.

Tilapia jest drugim pod względem wielkości produkcji hodowlanym gatunkiem ryb na świecie. Dostępna w Europie tilapia pochodzi głównie z hodowli w Indonezji i Hondurasie.

W przeszłości praktyki związane z hodowlą tilapii powodowały ogromne straty dla środowiska. Środki chemiczne, nieczystości odprowadzane bezpośrednio do wody, choroby i ucieczki ryb powodowały silny, negatywny wpływ na środowisko. Obecnie dzięki stopniowemu wprowadzaniu standardów certyfikacji ASC , hodowle tilapii w Indonezji i Hondurasie mają szansę stać się przyjazne dla środowiska.

WYSTĘPOWANIE
W naturze tilapia występuje głównie w Afryce – od Egiptu poprzez środkową Afrykę po Gambię. Hodowle tilapii prowadzone są miedzy innymi w Indonezji I Hondurasie.


STAN
Obecnie, dzięki działaniom na rzecz spełnienia zasad odpowiedzialnej, przyjaznej środowisku hodowli prowadzonym zgodnie z opracowanymi we współpracy z WWF standardami ASC negatywne oddziaływanie związane z produkcją tego gatunku jest sukcesywnie ograniczane.

** Hodowla w trakcie zmian – na drodze do certyfikacji.


© WWF/ KLEX

Zalecenia: żółte światło

** Hodowla w trakcie zmian – na drodze do certyfikacji.

Pobierz MINI poradnik

Do portfela: Noś poradnik zawsze przy sobie - pomoże Ci dokonywać właściwych wyborów podczas zakupów. Wydrukuj, wytnij, zagnij i schowaj do portfela wersję mini poradnika

Na lodówkę: Pobierz ulotkę, umieść na lodówce lub w innym widocznym miejscu i pamiętaj jakie ryby wybierać podczas zakupów.

Do portfela Na lodówkę

Newsletter