Turbot dziki

Psetta maximus

© WWF/ KLEX

Turbot żyje na kamienistym i piaszczystym dnie na głębokości 20-70 metrów. Dojrzały płciowo turbot może osiągać metr długości i 25 kg wagi.

Turbot jest drogą rybą, a ponieważ nigdzie nie występuje w dużych ilościach, stanowi cenny połów uboczny przy okazji połowu innych ryb. Często pada także ofiarą przyłowu podczas trałowania i połowów linami. Łowiony jest głównie podczas okresu rozrodczego. Samce rzadko osiągają 30 cm – to właśnie ta długość określona jest jako minimalna pozwalająca na połów.

WYSTĘPOWANIE
Od północno-wschodniego Atlantyku aż po koło podbiegunowe, a także Bałtyk i Morze Północne. W Hiszpanii turbot jest rybą hodowlaną.

STAN
Brak jest danych na temat stanu wielu stad turbota. Zbadane są populacje turbota w Morzu Północnym i cieśninach duńskich, których liczebność gwałtownie spada. Widoczne są oznaki odbudowy zasobów turbota w Bałtyku, jednak połowy nadal są prowadzone na zbyt dużą skalę.

Zalecenia: czerwone światło

Nie kupuj turbota pochodzącego z dziko żyjących populacji. Wolny wzrost tego gatunku oraz nadmierna eksploatacja powodują, że wiele stad jest przełowionych.