Węgorz

Anguilla spp.

Obszar połowu / miejsce hodowli Narzędzia połowowe

Światło CZERWONE - NIE KUPUJ!

wszystkie obszary wszystkie narzędzia połowowe
wszystkie regiony i metody hodowli

Węgorz ma fascynujący cykl życiowy, o którym do dziś mamy ograniczoną wiedzę. Żyje bardzo długo – najstarszy węgorz, którego napotkano, miał 88 lat.

Wszystkie węgorze odbywają tarło w Morzu Sargassowym. Młode larwy węgorza powracają do Europy niesione przez prądy Golfsztromu. Docierają do wybrzeży starego kontynentu po 3 latach. Samice wpływają wtedy do wód słodkich, podczas gdy samce często pozostają w wodach przybrzeżnych. Po 6 – 12 latach samce rozpoczynają wędrówkę na miejsca tarła w Morzu Sargassowym, podczas gdy samice czekają jeszcze wiele lat aż dojrzeją płciowo i będą mogły wyruszyć w tę samą podróż. Dlatego też to samice osiągają największe rozmiary (do 70 cm), podczas gdy samce dorastają jedynie do 40 cm. Co roku odbywa się też zarybianie węgorzem.

WYSTĘPOWANIE
Północny Atlantyk, Bałtyk i Morze Śródziemne, skąd wyruszają w górę rzek, żeby dorosnąć.

STAN
Populacje węgorza są bardzo zagrożone, a liczba młodych węgorzy docierających do wybrzeży Europy stale gwałtownie spada. Zdaniem naukowców, populacja tych ryb jest prawdopodobnie bliska załamania. W czerwcu 2007 roku węgorz europejski został objęty ochroną w ramach Załącznika II Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Roślin i Zwierząt (CITES). Oznacza to, że międzynarodowy handel tymi rybami wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń.


Ilustracja: © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Powrót