10 lutego 2015

Ryby wybrane – książka kucharska

Książka wydana w ramach realizacji projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów” finansowanego ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

Pobierz książkę w wybranym formacie

PDF (6.2 MB) Mobi (23 MB) ePUB (28 MB) Kindle (28MB)