Kontakt

Od ponad 50 lat międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF chroni przyrodę na całym świecie. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Od 2001 roku WWF chroni przyrodę w Polsce. Ratujemy zagrożone gatunki. Prowadzimy działania na rzecz ochrony nie tylko największych polskich drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia oraz ssaków bałtyckich – foki i morświna, ale też miejsc  ich występowania. Poprzez edukację, prowadzenie dialogu z firmami, decydentami, samorządami i różnymi grupami interesariuszy, promujemy zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki były pełne życia.

Wszystko co robimy zawdzięczamy zwykłym ludziom. Bez Waszej pomocy, skuteczna realizacja działań na rzecz ochrony przyrody nie byłaby możliwa. Tym, którzy już nam pomogli– dziękujemy! Pozostałych zapraszamy do wsparcia naszej organizacji.  Razem możemy więcej.

Więcej na wwf.pl oraz facebook.com/wwf.PL

E-mail: kontakt@wwf.pl