Partnerzy

Szkoła na widelcuPartnerem projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów” jest Fundacja Szkoła na widelcu.

Szkoła na widelcu jest organizacją pozarządową, która powstała w 2012 r. Założycielem i prezesem Fundacji jest Grzegorz Łapanowski.

Zgodnie z założeniami statutu fundacja działa na rzecz poprawy jakości odżywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz ma na celu krzewienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego. Do najważniejszych działań Fundacji należy udoskonalanie portalu, który dostarcza zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o żywieniu najmłodszych. Pragniemy stworzyć obszerną bazę scenariuszy zajęć, które umożliwią samodzielne przeprowadzenie zajęć edukacyjno-kulinarnych w lokalnym otoczeniu. W przyszłości mamy zamiar przekształcić portal w miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, między szkołami, przedszkolami, nauczycielami, edukatorami – oraz wszystkimi, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć edukacyjnych z dziećmi.

Ponadto:

  • tworzymy i wdrażamy programy edukacyjno-kulinarne dla dzieci w różnych grupach wiekowych – od przedszkolaków po maturzystów;
  • organizujemy szkolenia z zakresu żywienia, skierowane do rodziców uczniów, dyrekcji, nauczycieli, kucharek i intendentek szkolnych;
  • działamy na rzecz oparcia jadłospisów w stołówkach szkolnych (i przedszkolnych) o żywność dobrej jakości, produkty nie przetworzone technologicznie, bez zawartości dodatków chemicznych, dostosowane do pory roku;
  • działamy na rzecz zdrowej żywności w sklepikach szkolnych.

Więcej informacji na: http://szkolanawidelcu.pl/