Nielegalne połowy

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (ang. illegal, unreported and unregulated fishing, IUU) są problemem zarównano na skalę regionalną, jak i globalną. Połowy nielegalne stanowią aż około 30% wszystkich światowych połowów. W przypadku połowów na pełnym morzu, regulacje prawne są mało precyzyjne, a same połowy trudno kontrolować. Dlatego też kwitnie proceder połowów nadmiernych, niezgodnych z prawem, które przyczyniają się do wymierania gatunków.

W celu ich wyeliminowania należy objąć cały łańcuch dostaw – od statku rybackiego, przez port, przetwórcę, aż po lokalnego sprzedawcę, restauratora czy konsumenta –  systemem monitorowania pochodzenia ryb i owoców morza, tak zwanym systemem identyfikowalności.