20 listopada 2015

Konferencja „Rybołówstwo a ochrona różnorodności biologicznej”

„Rybołówstwo a ochrona różnorodności biologicznej – najlepsze praktyki w zakresie ograniczania wpływu rybołówstwa na środowisko morskie” to temat Konferencji, którą Fundacja WWF Polska zorganizowała w ramach projektu „Kampania na rzecz różnorodności biologicznej mórz i oceanów”.

19 listopada 2015 r. w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczy w Gdyni w międzynarodowym gronie dyskutowano na temat tego jakie rozwiązania stosować i w jakim kierunku rozwijać rybołówstwo, by zachować bioróżnorodność w morzach i oceanach.

W konferencji wzięło udział 67 osób. Podczas konferencji przedstawione zostały najlepsze praktyki zmniejszające negatywny wpływ rybołówstwa na środowisko, które przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej, w tym: działania na rzecz ograniczenia odrzutu i przyłowu gatunków chronionych i niewymiarowych (w tym ptaków i ssaków morskich), działania na rzecz poprawy selektywności narzędzi połowowych, działania na rzecz ochrony siedlisk i gatunków chronionych (w tym Natura 2000), działania na rzecz eliminacji nielegalnych połowów, narzędzia promujące odpowiedzialne rybołówstwo (certyfikaty, systemy identyfikowalności). W Konferencji udział wzięło czterech zagranicznych prelegentów oraz 4 prelegentów z Polski.

Raport z Konferencji, wszystkie prezentacje oraz agenda znajdują się poniżej.

2015.11.19 Sprawozdanie z konferencji

PREZENTACJE:

8_Anna_Debicka_MSC_dzialania_promoujace

7_Olga_Szulecka_Prezentacja_MIR

6_A.STRUCK_navama_wwf_poland_gdynia_2015

5_Michael_Andersen_presentation

4_Andrzej_Bialas_prezentacja

3_Grant_COURSE_WWF Presentation Gdynia 19nov2015

2_Rory_Crawford_Poland Meeting

1_Olga_Sarna_prezentacja_konf19_11

AGENDA:

Agenda 19.11.2015 PL

Agenda 19.11.2015 Eng