14 kwietnia 2016

Warsztaty z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych – podsumowanie

W dniach 29 – 30 marca i 7 – 8 kwietnia 2016 r. Fundacja WWF Polska w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz  i oceanów” finansowanego ze środków pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG zorganizowała serię warsztatów z zakresu systemów certyfikacji produktów rybnych. Warsztaty zorganizowane zostały w Gdyni i w Warszawie.

Warsztaty w Gdyni 29.03.2016 - wersja dla CFO
Warsztaty w Gdyni 29.03.2016 – wersja dla CFO

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat istniejących programów certyfikacji, przedstawienie najnowszych standardów oraz zasad, które należy spełnić aby przystąpić do procesu certyfikacji, co powinno przełożyć się na wzrost ilości certyfikowanych produktów na rynku, a tym samym wpłynąć pozytywnie na ochronę różnorodności biologicznej mórz i oceanów.

W warsztatach udział wzięli liczni przedstawiciele dwóch grup docelowych: podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta – CFO (przedstawiciele firm sprzedających bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak restauracje, stołówki, sklepy rybne i stoiska z rybą w sieciach handlowych) oraz podmiotów branży przetwórstwa. Program warsztatów został odpowiednio dostosowany do danej grupy odbiorców z uwzględnieniem różnych wersji standardów certyfikacji.

 

Warsztaty w Warszawie 8.04.2016 - wersja dla przetwórców
Warsztaty w Warszawie 8.04.2016 – wersja dla przetwórców

Systemy certyfikacji produktów rybnych pozwalają konsumentom na wybór produktów, które pozyskane i przetworzone zostały w sposób spełniających określone wymogi np. z zakresu ekologii czy ochrony środowiska. Certyfikaty takie jak m.in. MSC czy Friend of the Sea gwarantują, że dane produkty rybne wyprodukowane zostały z ryb lub owoców morza pochodzących ze stad zarządzanych w sposób odpowiedzialny – tj. w sposób który gwarantuje odbudowę zasobów oraz ogranicza do minimum negatywny wpływ działalności połowowej na środowisko.

Warsztaty 7.04.2016 Warszawa - wersja CFO
Warsztaty 7.04.2016 Warszawa – wersja CFO

Warsztaty zawierały obszerną część teoretyczną opracowaną przez ekspertów z doświadczeniem w temacie certyfikacji produktów rybnych oraz część praktyczną, w której podczas ćwiczeń uczestnicy mogli sprawdzić zgromadzoną podczas warsztatów wiedzę. Podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne stanowiły cenne uzupełnienie do przeprowadzonych wykładów. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w warsztatach. W ramach całego cyklu przeszkolone zostały 83 osoby.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami z warsztatów dostępnymi poniżej.

Podręcznik – wersja dla przetworców

Podręcznik – wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujacych klienta CFO

 

Warsztaty w Gdyni 30.03.2016 - wersja dla przetwórców
Warsztaty w Gdyni 30.03.2016 – wersja dla przetwórców