FAQ

Co warto wziąć pod uwagę kupując ryby i żywność pochodzenia morskiego?

Odpowiedzialny wybór ryb i owoców morza może wydawać się skomplikowany. Przekazujemy, więc kilka wskazówek, które pozwolą szybko dokonać właściwego wyboru:

 1. Jeśli tylko jest to możliwe, wybieraj produkty rybne oznaczone “zielonym światłem” w Poradniku Rybnym WWF. Unikaj tych, które w Poradniku oznaczone są “światłem czerwonym”.
 2. Kupuj MNIEJ ryb i owoców morza, traktuj je raczej jako przysmak. Zapotrzebowanie na produkty żywnościowe pochodzenia morskiego jest obecnie zbyt wysokie.
 3. Wybieraj produkty oznaczone zaufanymi oznaczeniami ekologicznymi, które gwarantują pochodzenie produktu. Dla ryb hodowlanych będą to certyfikaty Bioland i Naturland, a także ASC (Aquaculture Stewardship Council). Dla ryb dziko żyjących, najlepszym dostępnym certyfikatem jest obecnie oznaczenie MSC.
 4. Jeśli zdecydujesz się na zakup egzotycznych krewetek, pangi lub tilapii, kupuj tylko produkty certyfikowane!
 5. Wybieraj ryby, które zostały złowione lub wyhodowane w sposób ekologiczny, np. w hodowlach certyfikowanych lub przy użyciu bardziej selektywnych narzędzi połowowych jak wędy ręczne.
 6. Wybieraj ryby mniejsze takie jak śledź. Unikaj ryb dużych i drapieżnych takich jak miecznik czy rekin. Ryby takie jak tuńczyk, dorsz czy miecznik są powszechnie popularne, przez co często też poławiane w nadmiarze. Dodatkowo, duże ryby drapieżne znajdujące się na szczycie łańcucha pokarmowego są często zanieczyszczone związkami metali ciężkich i raczej odradza się ich spożywanie.
 7. W przypadku ryb hodowlanych, warto wybierać gatunki roślinożerne, takie jak karp lub takie, które w swej diecie wymagają mniej pokarmu rybnego, jak sum, panga czy tilapia. Należy jednocześnie unikać drapieżnych ryb hodowlanych jak dorada czy strzępiel. Na ich paszę składają się bowiem rybne mączki i oleje, produkowane z ryb dzikożyjących, co dodatkowo przyczynia się do ich nadmiernych połowów.

 

 

Co w Poradniku Rybnym WWF oznacza “zielone światło”, określane jako « Najlepszy wybór « ?

Wszystkim konsumentom, ale także sprzedawcom polecamy wyłącznie produkty, które w Poradniku Rybnym WWF oznaczone są “światłem zielonym”, co oznacza, że pochodzą ze stad, które nie są przełowione oraz że zostały złowione lub wyhodowane przy użyciu zrównoważonych metod.

Jeśli w sklepie niedostępne są produkty oznaczone w poradniku “światłem zielonym”, alternatywą mogą być sporadycznie produkty oznaczone “światłem żółtym”. Unikajmy zdecydowanie ryb oznaczonych w poradniku “światłem czerwonym” ponieważ są to gatunki przełowione, a metody stosowane do ich połowu i hodowli są szkodliwe dla ekosystemów morskich.

Jak działa system świateł i oznaczeń w Poradniku Rybnym WWF?

To, czy produkt jest zrównoważony, określane jest na podstawie informacji zawartych na opakowaniu:

 • Nazwa gatunku,
 • Obszar połowowy – gdzie dana ryba lub inne organizmy morskie zostały wyłowione lub wyhodowane,
 • Rodzaj narzędzi połowowych – przy pomocy jakich narzędzi zostały złowione.

Zgodnie z prawem UE te trzy informacje muszą znaleźć się na opakowaniu produktów rybnych lub być dostępne u sprzedawcy w przypadku ryb świeżych. Każdy gatunek mógł zostać złapany w różnych obszarach przy pomocy różnych narzędzi i tylko niektóre kombinacje gatunek-obszar połowowy-narzędzie połowowe są uznawane przez ekspertów, jako zrównoważone.

Poradnik Rybny WWF zawiera listę wybranych gatunków dostępnych w polskich sklepach wraz odpowiadającymi im kombinacjami obszar połowowy-narzędzie połowowe. Do każdej kombinacji dopasowano światło (zielone, żółte, czerwone) w zależności od wpływu połowów na dany gatunek, jak również na ekosystem morski oraz od skuteczności zarządzania rybołówstwem. Światło zielone oznacza rybę lub owoce morza pochodzące ze zrównoważonego źródła.

Na czym opieramy nasze rekomendacje?

Wszystkie rekomendacje dla produktów (zielone, żółte i czerwone) w Poradniku Rybnym WWF oparte są na naukowych metodach ewaluacji.

W przypadku ryb dzikożyjących oceniane są; kondycja w jakiej znajduje się dane stado, wpływ jaki wybrana metoda połowowa ma na ekosystem, a także efektywność w zarządzaniu rybołówstwem. W przypadku hodowli, oceniane są zużycie wody, energii i pokarmu, a także aspekty społeczne. Wykorzystywana metodologia nie obejmuje jednak łańcuchów dostaw.

 Regularnie aktualizujemy metody badawcze, które wykorzystujemy do oceny stabilności populacji ryb.

Dlaczego kupowanie lokalnych produktów rybnych nie zawsze jest najlepszym wyborem?

Lokalne nie zawsze oznacza zrównoważone. Gatunki ryb, które określamy jako lokalne mogą być też przełowione (np. dorsz w Morzu Bałtyckim) lub hodowane przy użyciu szkodliwych dla środowiska metod. Dlatego zanim zdecydujesz się na zakup ryby z zasobów lokalnych sprawdź czy pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Sprawdź to w Poradniku Rybnym WWF i wybieraj tylko te produkty, które oznaczone są światłem zielonym.

Mimo tego, lokalne świeże ryby są jednak często lepszym wyborem, ponieważ mają mniejszy wpływ na zmianę klimatu. Transport wiąże się wtedy z mniejszym śladem węglowym niż np. import produktów egzotycznych drogą lotniczą. Więcej informacji dotyczących wpływu jaki konsumpcja ryb i owoców morza ma na zmianę klimatu można znaleźć na stronie gry Śledź swój ślad węglowy.

Co oznaczają eko certyfikaty?

WWF popiera skuteczne, niezależne systemy certyfikacji, które w pełni wspierają zrównoważoną produkcję ryb. Takie certyfikaty to istotny bodziec do działań zmierzających ku zrównoważonym praktykom.  Zapewniają też transparentność działań oraz identyfikację produktów, co pozwala na walkę z nielegalnymi połowami. Dodatkowo, dzięki specjalnym symbolom na produktach, konsumenci mogą w łatwy i szybki sposób dokonać odpowiedzialnych wyborów.

Obecnie na różnych produktach możemy znaleźć wiele oznaczeń certyfikacji, ale nie wszystkie są skuteczne i wiarygodne.

WWF popiera poniższe certyfikaty jako te gwarantujące legalne, możliwe do identyfikacji i odpowiedzialne produkty rybne:

 • Bio/Organic
 • Naturland
 • ASC
 • MSC

Na rynku funkcjonują także certyfikaty, które nie spełniają wymagań WWF dotyczących zrównoważonych połowów. Dostrzegamy niedociągnięcia w procesie certyfikacji MSC i zgłaszamy coraz więcej zastrzeżeń co do poszczególnych, przyznawanych przez MSC certyfikacji. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem jakości systemów certyfikacji dla produktów żywności pochodzenia morskiego tak, aby ciągle były wiarygodne.

Dzięki temu, że wspomniane certyfikacje gwarantują legalność i możliwość identyfikacji łańcuchów dostaw, są one według nas lepsze niż produkty rybne bez certyfikacji, zwłaszcza jeśli w Poradniku Rybnym WWF mają zielone światło.