Flądra/Stornia

Platichthys flesus

  • Morze Bałtyckie (z wyłączeniem podobszarów 24, 25, 26, 28)
   sieci skrzelowe
  • Morze Bałtyckie, podobszary 26 i 28
   sieci skrzelowe, włoki denne
  • Morze Północne, Skagerrak, Kattegat
   połowy elektryczne za pomocą włoków, włoki denne
  • Morze Bałtyckie, podobszary 24 i 25
   włoki denne, sieci skrzelowe

   Wróć do listy

  Opis gatunku
  Flądra, nazywana również stornią, należy do tzw. płastug – ryb o bocznie spłaszczonym ciele, prowadzących przydenny tryb życia. Płastugi mają podobny tryb życia i budowę ciała do chrzęstnoszkieletowych płaszczek, jednak nie są z nimi spokrewnione. Charakterystyczne dla flądry, jak i innych płastug, jest położenie oczu po jednej stronie spłaszczonego ciała, przy czym jeden bok ciała jest niezabarwiony, a drugi barwny. Gatunek jest spotykany  w wodach przybrzeżnych Oceanu Atlantyckiego, w Morzu Śródziemnym, Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym i Morzu Białym.

  Stan zasobów
  Brakuje danych naukowych aby oszacować stan stad flądry
  w wodach Europy. Istnieje ryzyko nadmiernych połowów flądry w Morzu Bałtyckim, wobec bardzo ograniczonych limitów połowowych na stada bałtyckiego dorsza.

  Wpływ połowów na środowisko
  Gatunek ten stanowi przyłów w połowach ryb przydennych, takich jak dorsz lub gładzica. Do połowów używane są głównie włoki denne, które ciągnięte po dnie morskim, niszczą cenne przydenne siedliska. Ta metoda połowowa jest nieselektywna i charakteryzuje się dużymi przyłowem organizmów morskich. 

  Zarządzanie
  Flądra podlega zarządzaniu w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, jednak dla tego gatunku nie są ustanawiane coroczne unijne limity połowowe. Środki ochronne w odniesieniu do flądry są wymienione w Bałtyckim wieloletnim planie zarządzania dla stad ryb dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim z 2016 roku.